องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

สมาชิกสภา

นายโยธิน ดินทะลาย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

โทรฯ. 0810236613

นายอนุพงษ์ ใจวิถี

รองประธานสภาฯ

โทรฯ. 0832047342

นายธนพงษ์ วงศ์ใหญ่

ส.อบต.หมู่ที่ 1

โทรฯ. 0979588440

นายปไตย คุ้มเขตร

ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทรฯ. 0613139715

นายวิชาญเมธ สมแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทรฯ. 0872020191

นายจารุเดช วงศ์ใหญ่

ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทรฯ. 0928516103

นายสุรเดช หอมนาน

ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทรฯ. 0822102585

นายมนู ปิ่นศักดิ์

ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทรฯ. 0958980643

นายสวาท สถาน

ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทรฯ. 0930376361

นายประพันธ์ ยะมงคล

ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทรฯ. 0803478251

นายจิตร์ คำแดง

ส.อบต.หมู่ที่ 11

โทรฯ. 0890656295

นายรุ่งโรจน์ ลินมา

ส.อบต.หมู่ที่ 12

โทรฯ. 0843700299

นายธนาสันต์ วงศ์ใหญ่

ส.อบต.หมู่ที่ 13

โทรฯ. 0642064100

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น