องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 | อ่าน 148 ครั้ง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง โดยนายโยธิน ดินทะลาย ประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภาฯ พร้อมมีนายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสภาฯ ร่วมรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2566 และร่วมหารือแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น