องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565

เมื่อ 05 สิงหาคม 2565 | อ่าน 154 ครั้ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ,นายนัฐพงศ์  กันทะมา และ นายชินกร ดีสุยา วิทยากรจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม แนวทางการบริหารงบประมาณ และแนวปฏิบัติราชการในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 18,597 บาท ในการจัดอบรมโครงการดังกล่าวฯ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น