องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตำบลภูซางปลอดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | อ่าน 554 ครั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตำบลภูซางปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.เข้าร่วมกิจกรรมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ในการอบรมการใช้สมาร์ทโฟนในการรายงานข้อมูล การลงพื้นที่ตรวจลูกน้ำยุงลายทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น