องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ 31 มีนาคม 2564 | อ่าน 749 ครั้ง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 อบต.ภูซาง จัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 42 คน เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล และจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่เด็กๆและผู้ปกครองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็ก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ภายในบริเวณงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเด็กๆ ให้ผู้ปกครองได้รับชมผลงาน 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น