องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมซักซ้อมแผนอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 961 ครั้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง จัดกิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัยให้กับครู ศพด.ตำบลภูซาง โดย นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบรมให้ความรู้วิธีการป้องกันอัคคีภัยในเบื่องต้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น