องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล
นายก อบต.ภูซาง

Hilight !! อัพเดทกิจกรรม


สายตรงนายก

090-3206981, 081-9523793

คำแถลงนโยบาย

รางวัลที่ได้รับ

นายเชาวน์ หายทุกข์

ปลัด อบต.ภูซาง

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อข้ามลำเหมืองพร้อมถมดินหลังท่อ บ้านฮวก หมู่ที่ 3

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 51 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตรูปตัววี บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 4

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 49 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อทางเข้าบ่อขยะบ้านสถาน หมู่ที่ 5

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 44 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายคอนกรีต ฝายฮ่องแฮ่ บ้านทุ่งแขม หมู่ที่ 9

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 48 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างวางท่อข้ามลำเหมือง บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 5115 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 48 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก)

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 49 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

แผนอัตรากำลังแผนพัฒนาบุคลากรแบบรายงานผลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลคู่มือประชาชนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการส่งเสริมความโปร่งใสรายงานการเงินกิจการสภาฯงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนงานจัดเก็บรายได้งานสารสนเทศเอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนข้อบัญญัติการจัดการองค์ความรู้ (KM)กองทุนหลักประกันสุขภาพศูนย์ดำรงธรรมคู่มือปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีแผนการป้องกันการทุจริตงบประมาณรายจ่ายประจำปีพระราชบัญญัติชำระภาษีออนไลน์

วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)